Kunst

 • is de nabootsing
 • toont de waarheid
 • is de structuur
 • is de spiegel
 • is de uitdrukking
 • is de deformatie
 • legt de structuren bloot
 • herhaalt de schepping
 • is de luxe
 • verzacht het leed
 • is de openbaring
 • laat het lachwekkende zien
 • is de schoonheid
 • is de vergelijking
 • is de grap
 • verwoordt de wartaal
 • spruit voort uit het scheppingsproces
 • leert de kern zien
 • openbaart het mysterie
 • roept de tegenkrachten op
 • van de straat
 • van de doorsneeburger
 • van de maatschappij
 • van het eigen ik
 • van gevoelens
 • van verborgen krachten
 • van rijke mensen
 • van het lelijke
 • van de massa
 • van de kosmos
 • van de werkelijkheid
 • van ideeën
 • in de spiegel
 • van genieën
 • van andere kunstwerken
 • dankzij het toeval
 • ter verheffing
 • in de traditie
 • in de harmonisering
 • dát is het mysterie
 • onder invloed van de verborgen krachten
 • en roept de tegenkrachten op
 • vanwege het genot
 • in de gedachtewereld
 • met behulp van subsidie
 • en ontregelt het functioneren
 • in een bepaald materiaal
 • volgens recept
 • dankzij de extase
 • op grond van schema's
 • van andere kunstwerken
 • in navolging
 • in de traditie
 • dankzij de originaliteit
 • dankzij het goede
 • en levert het ware inzicht
 • tot vermaak
 • van de kunstenaar.
 • van het onwetende volk.
 • van het schone.
 • van het Evangelie.
 • van abstracte vormen.
 • , en dat al duizenden jaren.
 • van de kapitalisten.
 • van de elite.
 • en toch heel fatsoenlijk!
 • en dat ter ere van God!
 • op bevallige wijze.
 • in het Letterkundig Museum.
 • op een kunstige manier.
 • en wordt daardoor onsterfelijk.
 • en alles tevergeefs?
 • altijd in abstracte vormen.
 • op onrustbarende wijze.
 • en stemt tot tevredenheid.
 • in het oog van de wereld.
 • van de liefde.
 • Klik op de hendel om te beginnen!

  Hoeveel sterren waardering zou u deze zin willen geven?

  Terug