De Rechtsgeleerdheid

 • zorgt voor veel geluk van de hogere standen
 • vult een leemte met regels en uitzonderingen
 • veroorzaakt ook wel veel leed
 • troost de weduwen en wezen
 • beschermt het zwakke
 • is het meest burgerlijke
 • geldt voor iedereen
 • is een cynische grap
 • geniet veel bijval
 • lijkt misschien een wirwar
 • is een steunpilaar
 • komt in de plaats van een oorlog
 • vult een leemte
 • doet iets aan het leed
 • schept veel werk
 • is vol verbaal geweld
 • bevordert de rechtvaardigheid
 • is een gevecht
 • houdt het recht in stand
 • is een hele studie
 • kost handen vol geld
 • zorgt voor veel geluk
 • veroorzaakt ook wel veel leed
 • vervult alle wensen
 • is een verworvenheid
 • niet zonder onderling overleg
 • dus: suum cuique
 • dat gaat terug op het Romeinse recht
 • van de sterksten
 • van rechtsgeleerden
 • allerwegen
 • in onze samenleving
 • dat gaat terug op het Romeinse recht
 • nu eens meer, dan eens minder
 • met regels en uitzonderingen
 • van de hogere standen
 • in deze wereld vol tegenstellingen
 • ook al is het allemaal een warboel
 • want je hebt ook een civiel recht
 • van de mensen onderling
 • bij de rechtbank
 • vol onrecht
 • 't is als het ware een baken
 • vol compromissen
 • in het leven
 • met veel onderling wantrouwen
 • van de werkende klasse
 • in het oog van hoogleraren
 • volgens de leek tenminste
 • 't is een papierwinkel
 • dat is de les van de geschiedenis
 • in onze samenleving
 • anders wordt het oorlog.
 • , niet zonder onderling overleg
 • dus opgepast
 • door onderlinge wedijver
 • komt neer op een fictie
 • schept een wereld
 • en geweldig ingewikkeld
 • want: beati possidentis
 • , want de rechter beslist
 • en je wordt veroordeeld
 • dus: suum cuique
 • zonder er een zootje van te maken
 • zegt Hugo de Groot
 • en ik zeg altijd maar:
 • met geldige contracten
 • met vreselijke straffen
 • gelet op de omstandigheden
 • door alert te reageren
 • je moet ervoor studeren
 • ik sta erop
 • van onze bevolking
 • heerlijk is dat
 • maar we vergeten het eigenbelang wel eens
 • een schande, een schande
 • door onderlinge wedijver
 • maar er is nog rechtvaardigheid
 • zegt Guepin
 • een heel leuk idee
 • dus opgepast
 • met of zonder Sabine
 • dankzij de advocaten.
 • lang leve de rechtvaardigheid.
 • Pas op ze beginnen een protest!
 • dankzij de advocaten.
 • dus lang leve het recht.
 • betalen maar.
 • zonde van je tijd.
 • een echte reden tot juichen is er niet.
 • pas op, het kan je je kop kosten.
 • tut, tut!
 • lang leve de rechtvaardigheid.
 • zo voel je je pas veilig.
 • Pas op, ze beginnen een protest!
 • lang leve Maarten!
 • Anders wordt het oorlog.
 • in naam der Koningin!
 • nou ja, een beetje.
 • wegwezen!
 • lang leve de Koningin!
 • zo komt een einde aan onze beschaving.
 • maar niets aan te doen, prachtig vind ik dat.
 • dat geldt niet voor de gewone man.
 • zonder op de vuist te gaan.
 • 't lijkt wel oorlog.
 • heerlijk, heerlijk!
 • houdt het wel fatsoenlijk.
 • we gaan door met de strijd.
 • Klik op de hendel om te beginnen!

  Hoeveel sterren waardering zou u deze zin willen geven?

  Terug